gut-Hotels booking-card. Vorteile: Keine Kosten, aktueller Treuerabatt von mindestens 5% auf Direktbuchungen für Übernachtungsleistungen, zum Buchungszeitpunkt der tagesaktuell günstigste Preis
bezpośrednia rezerwacja - bezpośredni profit

1. Karta gut-Hotels booking-card jest kartą stałego klienta, którą można użyć w uczestniczących w tym programie hotelach i pensjonatach grupy gut-Hotels. O tym, które hotele i pensjonaty biorą udział w programie informuje strona www.booking-card.pl. Grupa gut-Hotels chce nagrodzić gości za sposób rezerwacji i wierność sieci oferując szczególne usługi, które są przeznaczone tylko i wyłącznie dla posiadaczy karty booking-card. Wydawcą karty booking-card jest Franz Tranow KG, właściciel marki gut-Hotels.

2. Posiadacze karty booking-card mogą udostępnić grupie gut-Hotels dane osobowe, które służą tylko do celów przekazywania nowości ofertowych, np. newsletterów. Korzystanie z tych danych odbywa się w ramach obowiązujących przepisów prawa dot. danych osobowych.

3. Poprzez rejestrację karty booking-card na stronie www.booking-card.pl lub po przekazaniu wypełnionego formularza, posiadacz karty otrzymuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z posiadania podpisanej i zajerestrowanej karty booking-card. Karta booking-card jest przypisana do danej osoby. Posiadacze karty uzyskuja korzyści wynikające z posiadania karty bezpośrednio w obiektach noclegowych uczestniczących w
programie. Odbywa się to poprzez okazanie zajerestrowanej i podpisanej przez posiadacza karty lub fotografii karty w smartfonie lub podobnym elektronicznym urządzeniu.

4. Korzystanie z usług karty jest powiązane z tzw. bezpośrednią rezerwacją. Bezpośrednia rezerwacja następuje bezpośrednio w obiekcie noclegowym przez telefon/fax, rezerwacę online na stronie internetowej obiektu noclegowego lub na jednej ze stron internetowych gut-Hotels. Rezerwacja poprzez inny portal rezerwacyjny lub z innymi produktami pośredników, jakimi są np. kupony rabatowe, nie jest rezerwacją bezpośrednią , ponieważ wtedy obiekt noclegowy podlega prowizji wobec tego pośrednika. Bezpośrednia rezerwacja odnosi sie do wszystkich rezerwacji, ktore są związane z usługą noclegową obiektu noclegowego. Zniżki booking-card nie sumują się z innymi rabatami, chyba że istnieją indywidualne ustalenia pomiędzy hotelem a posiadaczem karty.

5. Usługi dla posiadacza karty są zasadniczo gwarancją tego, że w dniu rezerwacji otrzyma aktualnie najnizszą cenę i ponadto rabat stałego klienta. Rabat ten jest rabatem minimalnym, który obowiązuje wszystkie obiekty noclegowe uczestniczące w programie. Rabat minimalny może wzrosnąć w wyniku specjalnych akcji rabatowych prowadzonych przez poszczególne hotele. Indywidualne zniżki oraz inne usługi obiektów noclegowych są do wglądu na www.booking-card.pl.

6. Posiadacz karty ma w każdej chwili prawo, przestać korzystać z karty booking-card. W tym celu rejestracja karty powinna być anulowana. Posiadacz karty może dokonać tego informując pisemnie centrale gut-Hotels. Po anulowaniu rejestracji, nie można korzystać więcej z usług karty booking-card. Dane osobowe posiadacza booking-card zostaną usunięte z bazy danych i nie będą więcej używane w celach reklamowych lub informacyjnych.

7. Grupa gut-Hotels zastrzega sobie natomiast prawo przestać oferować usługi karty booking-card. W tym przypadku grupa gut-Hotels powiadomi o tym posiadaczy karty poprzez pocztę elektroniczną lub opublikuje informacje na stronie www.booking-card.pl w okresie czterech tygodni do ukończenia gwarancji usług.

8. Przez podpisanie formularza zgłoszeniowego lub rejestrację online wnioskodawca deklaruje, że przyjął do wiadomości warunki udziału i zgadza się z nimi. Prawo do zapisywania i korzystania z danych osobowych ma wyłącznie firma Franz Tranow KG. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

9. Każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, może brać udział w programie. Karta booking-card jest bezpłatna. Warunkiem otrzymania booking-card jest podanie informacji dot. wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, data urodzenia oraz ewentualnie podpis (przy zamówieniu przez formularz zgłoszeniowy). Firma Franz Tranow KG jest upoważniona, aby odmówić rejestracji z istotnych przyczyn. Jeżeli karta jest używana w sposób niewłaściwy, Franz Tranow KG może wykluczyć posiadacza karty z programu.

10. Na osobę przypada jedna karta.

11. Wnioskodawca zapewnia poprawność udzielonych w formularzu zgłoszeniowym lub w formularzu online danych. Franz Tranow KG musi być poinformowana o zmianie danych.

12. W razie utraty karty można złożyć wniosek o bezpłatną kartę zastepczą, maksymalnie raz w roku.

13. Po otrzymaniu karty posiadacz jest zobowiązany podpisać się na karcie. Właścicielem karty pozostaje Franz Tranow KG.

14. Jeżeli posiadacz karty nie chce już korzystać z booking-card musi powiadomić o tym Franz Tranow KG. Dane osobiste zostaną usunięte z bazy danych, a karta booking-card musi zostać zniszczona lub zwrócona firmie Franz Tranow KG.

15. O ile posiadacz karty zgodził się na używanie jego danych osobistych w celach reklamowych, Franz Tranow KG jest upoważniona do ich używania w celach reklamowych (przez e-mail, pocztę i usługi internetowe).

16. Otrzymanie karty booking-card nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na używanie danych osobowych w celach reklamowych. Istnieje możliwość pisemnego wycofania wyrażenia zgody bez podawania przyczyn.